Efektywna współpraca w zespole. Jak rozwiązywać problemy związane ze współpracą i funkcjonowaniem zespołu.